Loading...
Follow the link to the origin of the table

click : here to select part of table


Post this (httpRequest) to include table in your program:

Url:
http://bank.stat.gl/api/v1/kl/Greenland/NR/NRX09.px
Query:


Example in R, copy/paste code and edit pxpath :

library(httpRequest)
library(rjstat)
library(pxR)
host <- "bank.stat.gl"
path <- "/api/v1/kl/Greenland/NR/NRX09.px"
data <- '

'
d1 <- simplePostToHost(host, path, data, contenttype="text/px")
k1 <- sub("[^§]*§", "", sub("\r\n\r\n", "§", d1))
sink('c:/pxpath/file.px')
cat(k1)
sink()
my.px.object <- read.px("c:/pxpath/file.px")
helloWorld <- as.data.frame( my.px.object )
Chart Comming soon?

MaybeBaby
kl-GL
http://bank.stat.gl/api/v1/kl/Greenland/NR/NRX09.px
Aningaasaliinerit efter uuttuut, konto og piffissaq
{"dataset":{"status":{"238":"...","239":"...","240":"...","241":"...","242":"...","243":"...","244":"...","245":"...","246":"...","247":"...","248":"...","249":"...","250":"...","251":"...","322":"...","323":"...","324":"...","325":"...","326":"...","327":"...","328":"...","329":"...","330":"...","331":"...","332":"...","333":"...","334":"...","335":"..."},"dimension":{"units":{"label":"uuttuut","category":{"index":{"Løbe":0,"Kæde":1,"Fast":2},"label":{"Løbe":"Akit ingerlaavartut, mio. kr.","Kæde":"Akiusimasunit kisitat (2010-imi akit)","Fast":"Akit aalajangersimasut"}}},"account":{"label":"konto","category":{"index":{"5. Brut":0,"51.. Fa":1,"511. Ma":2,"5111 By":3,"5112 Tr":4,"5113 Ma":5,"5114 Æn":6,"512. Im":7,"5171 Fo":8,"5121 Mi":9,"5122 Co":10,"5249 La":11,"5300 Ne":12},"label":{"5. Brut":"511. Atortut pigisat aalajangersimasut","51.. Fa":"5111 Illuutit sanaartukkallu","511. Ma":"5112 Assartuutit","5111 By":"5113 Maskiinat pequtillu","5112 Tr":"5114 Allannguineq, ingerlatat","5113 Ma":"512. Tigussaanngitsut takussaanngitsut","5114 Æn":"5171 Ilisimatusarneq ineriartortitsinerlu","512. Im":"5121 Aatsitassanik oliemillu ujaasineq","5171 Fo":"5122 Qarasaasiami programmit najoqqutat","5121 Mi":"51.. Tamakkiisumik aningaasaliissutit aalajangersimasut","5122 Co":"5249 Quersuarmiittut nikerarneri, nioqqutissat immikkoorutillit","5249 La":"5300 Iluanaarutitaqanngitsumik pigisanik nalilinnik pissarsineq","5300 Ne":"5. Tamakkiisumik aningaasaliissutit"}}},"time":{"label":"piffissaq","category":{"index":{"2003":0,"2004":1,"2005":2,"2006":3,"2007":4,"2008":5,"2009":6,"2010":7,"2011":8,"2012":9,"2013":10,"2014":11,"2015":12,"2016":13},"label":{"2003":"2003","2004":"2004","2005":"2005","2006":"2006","2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016"}}},"id":["units","account","time"],"size":[3,13,14],"role":{"time":["time"]}},"label":"Aningaasaliinerit tunngavigalugit: uuttuut, konto aamma piffissaq","source":"Naatsorsueqqissaartarfik","updated":"2011-12-07T12:00:00Z","value":[1652.598,1564.606,2121.377,2260.303,2774,3610.261,2957.612,3427.5,3632.788,3217.014,3037.824000000001,2802.842,2906.993,3747.134192386663,971.749,1020.236,1160.722,1449.34,2004.565,2851.648,2298.996,2668.879,2584.389,2713.638,2156.51,1962.544,2408.221,3030.6449820617868,183.383,25.168,469.134,198.753,245.895,249.62,241.041,293.996,575.603,141.758,574.254,561.3,237.774,439.575,499.53,520.146,493.134,610.149,523.624,510.194,419.787,464.714,475.22,361.028,307.763,281.351,262.179,276.9142103248758,-2.064,-0.944,-1.613,2.061,-0.084,-1.201,-2.212,-0.089,-2.424,0.59,-0.703,-2.353,-1.181,0,390.149,392.079,536.388,531.569,1066.318,1561.179,1329.605,3918.404,5711.33,2580.923,1501.942,935.929,1324.138,826.381856481757,301.502,263.211,285.05,353.244,526.393,418.812,495.217,489.299,451.684,425.306,400.589,400.384,379.003,295.06029118977187,60.902,103.704,228.677,157.553,518.744,1120.831,812.437,3407.367,5237.057,2132.697,1098.903,533.016,923.275,508.23297071460951,27.745,25.164,22.661,20.772,21.181,21.536,21.951,21.738,22.589,22.772,2.312,2.529,21.86,23.0885945773757,2042.747,1956.685,2657.765,2791.872,3840.318,5171.44,4287.217,7345.904,9344.118,5797.937,4539.766,3738.771,4231.131,4573.51604886842,-56.285,-177.099,20.435,-22.826,-106.563,-38.13,81.455,24.279,-123.796,-73.714,14.788,-127.065,56.988,0,1.093,2.055,1.661,1.01,1.45,0.97,0.24,0.144,4.716,0.005,0.012,0,0,0,1987.555,1781.641,2679.861,2770.056,3735.205,5134.28,4368.912,7370.327,9225.038,5724.228,4554.566,3611.706,4288.119,4573.51604886842,1728.4777220377971,1716.289451362612,2224.1246622459589,2365.1854461467692,2822.0739797712049,3602.252117061475,2989.6374662102621,3427.589,3564.908,3130.4835471423239,2981.7104160500448,2707.8280656298348,2703.4453775980978,3628.5424931986072,1053.670354499646,1168.435152468001,1291.525372100474,1569.6681761828229,2067.3896871628631,2876.137240059471,2315.949449140202,2668.879,2527.814,2607.912319670143,2056.61510226612,1829.690398119644,2186.1862749628572,2863.8726919767528,129.50907231185681,26.874564369409359,464.21944487132038,188.015534670734,229.04912836447659,213.08615671892861,240.85257535363971,293.996,574.753,165.64402968191621,693.29711637412754,678.28674979787468,285.25625386965419,549.10995081956685,495.66226859306153,512.38279566463211,486.16798105829622,621.90804049855285,535.37487087243585,523.11170837177883,433.51213867969182,464.714,462.341,353.74602836580948,290.76158270125552,260.2099957288346,240.73986471780771,258.36890694741868,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,447.02609661191542,445.29711004578968,601.84997194362609,584.98343358285626,1129.374396703482,1608.397721257938,1345.2585837359909,3918.404,5588.943,2486.5807104782948,1429.07122321203,874.059230455,1209.690750339513,794.25004834082256,345.40512459428652,296.13223615971469,316.89662879742241,385.72895565934971,556.37637861521171,434.19285225460311,506.19651062074092,489.299,445.38,413.61362775745869,386.94258680988611,382.69730631284438,357.33160459916382,288.697137800734,72.855542582507312,123.2701616599532,266.19860008389128,175.0172825662961,550.935694411279,1154.0576834424221,819.09676301424145,3407.367,5113.828,2049.2234276067652,1040.4538945082211,492.24346274352308,828.66191468879606,482.48582505419819,32.29065131775495,31.54346810831186,30.471712217650332,32.3300550217981,32.3300550217981,32.323949539522133,32.999366390041487,21.738,29.735,30.027229403692068,3.2107985068500868,3.5260455920814762,33.701690016525681,39.4877120948432,2207.1832804017572,2182.3372375326021,2882.3467628549452,2987.713552032581,3962.1819540531619,5206.7725518046554,4334.1832625684974,7345.904,9151.556,5619.1244781587729,4373.4950620760919,3537.67996623158,3912.9960149025878,4405.0721663139748,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.05871719598932,2.6162471960010669,2.8861471500410789,1.414403239092979,1.98436573247005,1.150932124832629,0.25984962406015,0.144,0.51,0.004433842239186,0.011527989821883,0,0,0,2118.3339347028909,1992.8542326899269,2897.6413580666181,2956.8968723282778,3845.90890690782,5177.0413532910679,4426.610944267306,7370.327,9013.006,5529.7392498504614,4375.90232632695,3404.1865022893112,3950.2852748291871,4387.9505501270442,1836.315,1758.887,2396.698,2479.956,2871.67,3627.793,2980.195,3427.5,3562.613,3129.704,2932.42,2622.24,2642.273,3349.657,1093.491,1204.772,1330.799,1614.201,2100.389,2890.239,2313.858,2668.879,2527.814,2607.308,2040.886,1813.477,2163.776,2667.655,218.999,9.428,566.31,198.26,238.868,217.466,240.954,293.996,574.753,172.921,606.857,557.526,233.929,418.373,526.285,545.781,501.437,665.153,532.527,521.262,427.635,464.714,462.341,348.922,285.319,253.239,245.641,263.629,-2.46,-1.094,-1.848,2.342,-0.114,-1.174,-2.252,-0.089,-2.295,0.553,-0.642,-2.002,-1.073,0,452.169,455.86,617.208,596.755,1139.707,1622.421,1356.538,3918.404,5588.943,2486.657,1424.578,875.358,1203.807,751.316,346.909,301.456,320.388,389.272,555.793,435.725,504.391,489.299,445.38,413.294,384.177,380.147,353.175,285.339,72.97,122.863,266.349,175.154,551.585,1154.374,819.15,3407.367,5113.828,2043.186,1037.052,491.684,824.115,434.134,32.29,31.541,30.471,32.329,32.329,32.322,32.997,21.738,29.735,30.029,3.21,3.527,26.517,31.843,2288.484,2214.747,3013.906,3076.711,4011.377,5250.214,4336.733,7345.904,9151.556,5616.361,4356.998,3497.598,3846.08,4100.973,-106.096,-235.528,23.917,-28.884,-112.162,-25.419,103.564,24.279,-139.06,-84.523,-4.859,-119.811,51.699,0,2.06,2.62,2.891,1.417,1.988,1.153,0.26,0.144,0.51,0.004,0.01,0,0,0,2184.448,1981.839,3040.714,3049.244,3901.203,5225.948,4440.557,7370.327,9013.006,5531.842,4352.149,3377.787,3897.779,4100.973]}}

Data Preview

http://bank.stat.gl/api/v1/kl/Greenland/NR/NRX09.px