Loading...
Follow the link to the origin of the table

click : here to select part of table


Post this (httpRequest) to include table in your program:

Url:
http://bank.stat.gl/api/v1/kl/Greenland/OF/OF20/OFXOA5.px
Query:


Example in R, copy/paste code and edit pxpath :

library(httpRequest)
library(rjstat)
library(pxR)
host <- "bank.stat.gl"
path <- "/api/v1/kl/Greenland/OF/OF20/OFXOA5.px"
data <- '

'
d1 <- simplePostToHost(host, path, data, contenttype="text/px")
k1 <- sub("[^§]*§", "", sub("\r\n\r\n", "§", d1))
sink('c:/pxpath/file.px')
cat(k1)
sink()
my.px.object <- read.px("c:/pxpath/file.px")
helloWorld <- as.data.frame( my.px.object )
Chart Comming soon?

MaybeBaby
kl-GL
http://bank.stat.gl/api/v1/kl/Greenland/OF/OF20/OFXOA5.px
Pisortani atorfillit : naatsorsuinermi allanngorarneq, ingerlataqarfik, gruppit isumaqatigiissuteqarfiusut , piffissaq
{"dataset":{"dimension":{"collective agreement groups":{"label":"gruppit isumaqatigiissuteqarfiusut","category":{"index":{"Alle":0,"0 Ind":1,"10 Tj":2,"20 AS":3,"21 PP":4,"22 AK":5,"23 PP":6,"24 AS":7,"26 AK":8,"31 SI":9,"32 SI":10,"33 SI":11,"34 SI":12,"35 SI":13,"36 SI":14,"42 Gy":15,"44 Ad":16,"45 Læ":17,"46 Ta":18,"50 IM":19,"51 Ar":20,"52 AK":21,"54 HK":22,"55 Ma":23,"56 By":24,"58 Bi":25,"59 Su":26,"71 Læ":27,"72 Ty":28,"78 Br":29,"80 In":30},"label":{"Alle":"Tamakkerlugit","0 Ind":"0 Inuit ataasiakkaat isumaqatigiissutaat malillugu akissarsiallit il.il.","10 Tj":"10 Tjenestemandit aamma tjenestemandslignende","20 AS":"20 ASG/AK Atuakkanik atorniartitsisut faglærerillu il.il.","21 PP":"21 PPK/ASG Oldfruit allallu","22 AK":"22 AK Pitsaaliuinermi siunnersortit isumaginninnermilu siunnersorti","23 PP":"23 PPK/AK Peqqinnissaqarfimmi kommuninilu tjenestemandit aamma tjenestemandslignende","24 AS":"24 ASG Faglærerit aamma tjenestemandslignende","26 AK":"26 AK aamma ASG Tjenestemandit","31 SI":"31 SIK HK Akunnermusiallit il.il.","32 SI":"32 SIK Ajoqit, meeqqanut ikiortit, pædagoginut ikiortit, akunnermusilallit il.il.","33 SI":"33 SIK Peqqinnissamut ikiortit il.il.","34 SI":"34 SIK Ullukkut paaqqinnittartut, kiassaateqarfinni pisortat il.il.","35 SI":"35 SIK Inuussutissalerineq, anaanarsiat, il.il.","36 SI":"36 SIK Peqqinnissaqarfik il.il.","42 Gy":"42 Ilinniarnertuunngorniarfinnii ilinniartitsisut","44 Ad":"44 Allaffinni pisortat,illussanik titartaasartut, atuakkanik atorniartitsisut, ingeniørit, DJØF-it magisterillu","45 Læ":"45 Nakorsat tarnillu pissusaanik ilisimasallit","46 Ta":"46 Kigutilerisut","50 IM":"50 IMAK/NPK Ilinniartitsisut pædagogillu","51 Ar":"51 Sulisut ingerlatsisui, ingerlatsinermi teknikerit il.il.","52 AK":"52 AK Atorfillit, tusagassiortut il.il.","54 HK":"54 HK/PPK Atorfillit, peqqinnissaqarfimmi","55 Ma":"55 Maskinmesterit","56 By":"56 Bygningskonstruktørerit, teknikerit","58 Bi":"58 Bioanalytikerit, pillorissaasut, fysioterapiutit., ernisussiortut, økonomap ikiortai","59 Su":"59 Sundhedsassistentit, peqqissaasut","71 Læ":"71 Nakorsap allattuisut ilinniartut, merit-sundhedsass-tit., ilinniartut allat il.il.","72 Ty":"72 Naqitigassanik ilioqqaanermik suliaqartut","78 Br":"78 Qatserisartut sungiusaatigalugulu sulisut","80 In":"80 Inuit ataasiakkat isumaqatigiissutaat malillugu akissarsiallit NPK AK ASG IMAK PPK SIK il.il."}}},"time":{"label":"piffissaq","category":{"index":{"2009":0,"2010":1,"2011":2,"2012":3,"2013":4,"2014":5,"2015":6,"2016":7},"label":{"2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016"}}},"id":["collective agreement groups","time"],"size":[31,8],"role":{"time":["time"]}},"label":"Pisortani atorfillit tunngavigalugit: gruppit isumaqatigiissuteqarfiusut aamma piffissaq","source":"Naatsorsueqqissaartarfik","updated":"2014-09-10T11:00:00Z","value":[10092,10226,10032,9937,9975,9917,9884,10077,118,124,104,92,80,80,68,76,1041,974,828,753,722,661,603,552,85,87,76,67,58,47,43,37,1,1,2,5,9,9,9,9,117,114,114,119,123,123,127,141,5,4,4,4,2,3,3,3,9,12,12,11,10,10,10,10,4,5,2,3,2,1,0,0,884,885,869,812,803,815,784,780,3886,3849,3691,3651,3646,3554,3535,3629,123,139,148,149,155,157,161,166,180,181,175,175,172,168,164,156,220,231,237,226,219,216,210,210,538,535,527,532,542,549,562,556,64,69,74,77,80,103,107,115,414,469,478,490,530,556,582,625,99,105,109,108,108,114,120,129,30,27,29,29,32,31,32,31,1295,1318,1361,1354,1338,1345,1355,1389,119,118,116,106,97,102,92,98,207,267,338,430,500,520,552,578,29,26,21,20,15,14,11,8,5,6,5,4,3,3,3,4,49,56,54,52,53,54,53,49,92,95,96,94,94,96,99,108,381,441,482,503,516,526,536,549,25,18,16,13,9,9,13,19,2,2,2,2,2,2,2,2,8,11,8,10,8,7,11,13,67,60,55,50,49,43,40,37]}}

Data Preview

http://bank.stat.gl/api/v1/kl/Greenland/OF/OF20/OFXOA5.px